Receive communication from RezaPahlavi.org
down

پیام به ملت

Reza Pahlavi

مسئولیت جمهوری اسلامی در بحران عراق و منطقه

Friday, July 11th, 2014
شورای ملی ایران

هموطنان! هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی، نه در راستای منفعت ملت ایران، که تنها برای حفظ بقای نظام خود، با اتخاذ سیاست مداخله جویانه در عراق، خسارات جبران ناپذیری را برای کشورمان به بار آورده و خواهد آورد. جمهوری اسلامی با پشتیبانی از متحدان استراتژیک خود یعنی دولت تک فرقه ای «نوری الماکی» دولت جنایتکار بشار اسد، باعث برافروخته شدن جنگ میان شیعه و سنی خواهد شد و هم کشورمان و هم منطقه را با بحرانی حیاتی روبرو خواهد ساخت.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

گرامیداشت سالگرد جنبش دانشجویی ۱۸ تیر

Wednesday, July 9th, 2014
شورای ملی ایران

جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸، جنبش دانشجویی که از اعتراض به تعطیلی غیر قانونی یک روزنامه آغاز شد و به جنبش خیزشی اجتماعی بدل گشت. جنبش مستقل و پویای قشر روشنفکر و جوان که با اندیشه های آزادیخواهی و با فاصله گرفتن از آرمان های دوم خرداد ۱۳۷۶ یعنی اصلاح رژیم، متبلور شد و در واقعه کوی دانشگاه، چون موجی خروشان به خیابان آمدند و بغض شکسته شده مردم ایران گشتند.
بدین ترتیب بود که جنبش دانشجویی هیجدهم تیر به نقطه جدی و عطفی بدون بدیل در تاریخ جنبش دانشجویی ایران در مبارزه با اصل ولایت فقیه تبدیل شد.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

چهارم تیر، ایران را با شادی حلقه زنیم

Wednesday, June 25th, 2014
شورای ملی ایران

هرآنچه نتیجه بازی باشد، با تشکیل حلقه های شادی بهمراه خانواده و دوست، در خانه و خیابان، در کوچه پس کوچه های شهرمان، دست در دست هم، از یوزپلنگان ایران، این سرمایه های غرور ملی، ستایش و قدردانی می کنیم و در این پایکوبی و جشن ملی همه با هم، با صدای بلند فریاد خواهیم زد: ایران، ایران، ایران.

شادی، سرمنشا انرژی، حرکت و زندگی است، شادی و پایکوبی می کنیم تا زندگی و حیات در شاهرگ های ایران بیش از هرزمانی با قدرت در جریان باشد تا لخته های اندوه، استبداد و دیکتاتوری را با خود به بیرون براند.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

پای آزادی این خاک قشنگ ترین گل ها می میره

Wednesday, June 25th, 2014
شورای ملی ایران

با گذری در تاریخ جهان، همه حکومت های تمامیت خواه و آپارتاید همچون نظام ولایتی جمهوری اسلامی محکوم به فنا بوده، هستند و خواهند بود. قهرمان اصلی تاریخ فردای ایران آزاد، برای برقراری حکومتی سکولار و مردمی برای فرزندانمان، ما « مردم ایران» هستیم.

شورای ملی ایران، معتقد است که تنها راه برون رفت از حکومت اعدام، کشتار، خشونت و فقر، که پیامد ۳۵ سال کشورداریش بی عدالتی، اختلاس و چپاول ثروت های کشور، خطر جنگ و تهدید تمامیت ارضی ایران بوده است، گذر از نظام مستبد جمهوری اسلامی و دستیابی به حاکمیت قانون برپایه اراده ملت ایران است.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب