Receive communication from RezaPahlavi.org
down

پیام به ملت

Reza Pahlavi

نامه به دبیرکل سازمان ملل، درباره وضعیت وخیم آقای بروجردی، روحانی مدافع سکولاریسم

Saturday, July 26th, 2014
شورای ملی ایران

His Excellency Ban-Ki Moon

I join my fellow compatriots in urging the international community to support our campaign for the immediate release of Ayatollah Seyed Hossein Kazemeiny Boroujerdi, a well-respected clergyman and a long time vocal advocate of secularism, from prison in Iran.  We beseech you to intervene without hesitation, as Ayatollah Boroujerdi’s life has been under threat since his imprisonment in October 2006, and his health has been deteriorating under poor conditions due to physical and psychological torture as well as poor medical treatment.

عالیجناب بان کی مون،

من نیز به هموطنانم می پیوندم، و از جامعه جهانی می خواهم تا از کارزار ما، برای آزادی فوری آیت الله بروجردی از زندان، حمایت کنند، آقای بروجردی یک روحانی کاملا مورد احترام است که برای مدت زیادی، مبلغ سکولاریسم از داخل زندان بوده است.

ما از شما می خواهیم که بدون درنگ، دخالت کنید، چرا که زندگی آقای بروجردی که از سال ٢٠٠٦ در زندان به سر می برد، در خطر قرار دارد، و وضع جسمی او به دلیل شکنجه های جسمی و روحی و نبود خدمات درمانی، رو به وخامت گذاشته است.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

مسئولیت جمهوری اسلامی در بحران عراق و منطقه

Friday, July 11th, 2014
شورای ملی ایران

هموطنان! هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی، نه در راستای منفعت ملت ایران، که تنها برای حفظ بقای نظام خود، با اتخاذ سیاست مداخله جویانه در عراق، خسارات جبران ناپذیری را برای کشورمان به بار آورده و خواهد آورد. جمهوری اسلامی با پشتیبانی از متحدان استراتژیک خود یعنی دولت تک فرقه ای «نوری الماکی» دولت جنایتکار بشار اسد، باعث برافروخته شدن جنگ میان شیعه و سنی خواهد شد و هم کشورمان و هم منطقه را با بحرانی حیاتی روبرو خواهد ساخت.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

گرامیداشت سالگرد جنبش دانشجویی ۱۸ تیر

Wednesday, July 9th, 2014
شورای ملی ایران

جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸، جنبش دانشجویی که از اعتراض به تعطیلی غیر قانونی یک روزنامه آغاز شد و به جنبش خیزشی اجتماعی بدل گشت. جنبش مستقل و پویای قشر روشنفکر و جوان که با اندیشه های آزادیخواهی و با فاصله گرفتن از آرمان های دوم خرداد ۱۳۷۶ یعنی اصلاح رژیم، متبلور شد و در واقعه کوی دانشگاه، چون موجی خروشان به خیابان آمدند و بغض شکسته شده مردم ایران گشتند.
بدین ترتیب بود که جنبش دانشجویی هیجدهم تیر به نقطه جدی و عطفی بدون بدیل در تاریخ جنبش دانشجویی ایران در مبارزه با اصل ولایت فقیه تبدیل شد.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

چهارم تیر، ایران را با شادی حلقه زنیم

Wednesday, June 25th, 2014
شورای ملی ایران

هرآنچه نتیجه بازی باشد، با تشکیل حلقه های شادی بهمراه خانواده و دوست، در خانه و خیابان، در کوچه پس کوچه های شهرمان، دست در دست هم، از یوزپلنگان ایران، این سرمایه های غرور ملی، ستایش و قدردانی می کنیم و در این پایکوبی و جشن ملی همه با هم، با صدای بلند فریاد خواهیم زد: ایران، ایران، ایران.

شادی، سرمنشا انرژی، حرکت و زندگی است، شادی و پایکوبی می کنیم تا زندگی و حیات در شاهرگ های ایران بیش از هرزمانی با قدرت در جریان باشد تا لخته های اندوه، استبداد و دیکتاتوری را با خود به بیرون براند.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب