Receive communication from RezaPahlavi.org
down

پیام به ملت

Reza Pahlavi

محکومیت حمله وحشیانه تروریستی به مجله چارلی هبدو

Thursday, January 8th, 2015
شورای ملی ایران

در پی حادثه دلخراش کشتار وحشیانه کارکنان مجله چارلی هبدو، ضمن ابراز تسلیت، مراتب همدردی  خود را به ملت بزرگ فرانسه ابراز نموده و اعتراض خود را نسبت به این حرکت غیرانسانی اعلام می کنیم.

 • ارسال این قسمت به یک دوست share
 • فارسی
 • Français
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

محکومیت حمله تروریستی اخیر سیدنی - استرالیا

Monday, December 29th, 2014
شورای ملی ایران

ایرانیان در سرتا سر دنیا، از شنیدن خبر حمله تروریستی اخیر در سیدنی، شوک زده شدند. به نمایندگی از شورای ملی ایران، مایلم همدردی خود را با تمام قربانیان این فاجعه و خانواده آنها، ابراز دارم، و به  مردم استرالیا تسلیت گویم.

 • ارسال این قسمت به یک دوست share
 • English
 • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

جای دانشجو ـ ایرانساز فردا ـ در دانشگاه هست

Friday, December 12th, 2014

 • ارسال این قسمت به یک دوست share
 • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

کارزار جهانی برای جلوگیری از اعدام سهیل عربی

Wednesday, December 3rd, 2014

 عالیجناب،

با توجه به فوریت و اهمیت موضوع، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام آقای سهیل عربی و دیگر زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در ایران هستم، تا زمینه آزادی بدون قیدوشرط آنها فراهم شود.

 • ارسال این قسمت به یک دوست share
 • English
 • فارسی
...ادامه مطلب