Receive communication from RezaPahlavi.org
down

پیام به ملت

Reza Pahlavi

جای دانشجو ـ ایرانساز فردا ـ در دانشگاه هست

Friday, December 12th, 2014

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

کارزار جهانی برای جلوگیری از اعدام سهیل عربی

Wednesday, December 3rd, 2014

 عالیجناب،

با توجه به فوریت و اهمیت موضوع، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام آقای سهیل عربی و دیگر زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در ایران هستم، تا زمینه آزادی بدون قیدوشرط آنها فراهم شود.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • English
  • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

اصفهان یعنی نقش جهان

Monday, October 20th, 2014
رضا پهلوی

صفهان، میراث تاریخ و فرهنگ و هنر ایرانزمین، رویای بسیاری از مردمان جهان است. یکی از افتخارهای ما مردم ایران، اصفهان و سی و سه پل، شاه عباسی، بازار، مسجد شاه، میدان نقش جهان، کاخ ها، صنایع دستی، طبیعت زیبای زاینده رود و مهم تر از همه همزیستی مسالمت آمیز باورهای گوناگون در این منطقه می باشد، که خود نشانه اصالت و ریشه تاریخی و فرهنگی مردم اصفهان است. 

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب
Reza Pahlavi

همبستگی ملی برای جلوگیری از قتل کاظمین بروجردی

Saturday, October 4th, 2014
رضا پهلوی

درود بر کاظمین بروجردی که زیر بار استبداد دینداران سیاسی نرفت، جاه و مقام حکومتی را با شرافت انسانی معامله نکرد و همواره دین و ایمان خود را برمبنای انسان سرشتی پاسداشته است.

  • ارسال این قسمت به یک دوست share
  • فارسی
...ادامه مطلب